Бесплатный курс для иностранцев, ищущих квалифицированную работу : Записки Николетты - Блог о Чехии

Бесплатный курс для иностранцев, ищущих квалифицированную работу

Вы — иностранец, проживающий в Праге и хорошо владеющий чешским языком (уровень B1 и выше). Вы ищете квалифицированную работу? Специально для тех, кто заинтересован в том, чтобы найти квалифицированную работу, «Evropská kontaktní skupina» организовывает бесплатный курс. Курс направлен на подготовку и обучение иностранцев правильному составлению резюме, сопроводительного письма, прохождению интервью, изучению прав и обязанностей иностранцев на чешском рынке труда, будут даны языковые навыки (термины и фразы, используемые в процессе отбора и во время контакта с работодателем).

Первая встреча состоится 16 января 2013 года в послеобеденное время по адресу «Evropská kontaktní skupina» Dejvická 28, Praha 6. Вам необходимо будет пройти небольшое собеседование, после которого вы сможете не только посещать лекции курса, но и получать индивидуальную поддержку: консультации по вопросам карьеры, нострификации документов об образовании, дальнейшее консультирование в соответствии с потребностями. Курс будет разбит на 10 лекций, длительность которых займет 40 часов обучения и 20 часов домашней подготовки. В группе будет около 10 человек. Успешным выпускникам курса, которые будут посещать все занятия, будет оказана помощь в поиске работы или приобретении опыта работы.

Подробная информация на чешском:

Hlaste se na bezplatný kurz v Praze pro cizince a cizinky, kteří hledají kvalifikované zaměstnání!

Pro migranty a migrantky žijící v Praze, kteří naráží na překážky při hledání kvalifikovaného zaměstnání, jsme připravili další BEZPLATNÝ INTENZIVNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ. Hlavním cílem je pomoci účastníkům NAJÍT NOVOU PRÁCI. To znamená, že kurz zahrnuje nejen výuku, ale i praktickou podporu při hledání pracovního uplatnění.

Jednotlivé lekce jsou zaměřené na přípravu a trénink výběrového řízení při hledání nového zaměstnání (životopis, motivační dopis, pohovor), na práci se silnými a slabými stránkami účastníků, na práva a povinnosti cizinců na českém pracovním trhu a také jazykovou výbavu (termíny a fráze používané ve výběrovém řízení a při kontaktu se zaměstnavatelem).

Lekce probíhají od 16. 1. do 18. 5. 2013, kromě výuky nabídneme také individuální podporu – kariérní poradenství, pomoc při nostrifikaci vzdělání, podporu dalšího vzdělávání a jiné formy poradenství – dle individuálních potřeb účastníků. Během deseti lekcí proběhne přibližně 40 hodin výuky či tréninku a 20 hodin domácí přípravy, kdy se bude scházet v úzkém kruhu 10-12 osob.

Nedílnou součástí kurzu je i následující proces hledání pracovního místa. Prostřednictvím konzultací a poradenství pomůžeme uchazečům o práci po celou dobu výběrového řízení.

Hlaste se již nyní, od konce listopadu probíhají výběrové pohovory do kurzu, kontakt: info@ekscr.cz, tel: 774 454 902.

Tento projekt je financován z Operačního programu Praha – Adaptabilita Evropským sociálním fondem a z rozpočtu hlavního města Prahy.

Официальная страница.


Похожие записи:
Интеграционный центр Прага приглашает на курсы чешского языка
Новые образовательные курсы для иностранцев
Бесплатные консультации по предпринимательской деятельности в ЧР
Экскурсия на чешскую биржу труда
Курсы рисования для детей и взрослых в Праге

Комментарии в социальных сетях

Добавить комментарий

Имя: (обязательно)

Email: (обязательно) Например - а@a.com

Адрес сайта:

Ваш комментарий: (обязательно)